MALMVAGNAR

Malmvagnar för de riktigt tunga transporterna!

En robust och beprövat vagn anpassad för exeptionella förhållanden. Många år av produktutveckling har lett fram till en produkt med osedvanligt låga driftskostnader kombinerat med snygg detaljdesign och smarta lösningar.

Några utmärkande produktegenskaper

Unikt elsystem

Vi har ett av marknadens absolut bästa elsystem anpassat för extrema nordiska förhållanden.

Hög detaljkvalité

En stor andel laserskuret material och stor yrkesskicklighet borgar för den höga detaljkvalitén.

Blästring före lackering

Samtliga stålkomponenter blästras efter montering för att skapa bästa möjliga lackförutsättningar.

Egen lackering

Vi lackerar chassit innan komponent-montering, för att uppnå optimal lackkvalitet och en snygg produkt.